Awe3ome Photo

Verjaren

16 oktober 2018

	in een dag
 	  een jaar erbij
					

Utrecht

24 januari 2018
						
	   normaar tutoyeer ik
	maar nu voor één keer ik
	  zweer het, beweer het
	 hier, slim of Dom daar
	draait het niet om hier
	  voel ik oprecht
	    ik kan altijd bij
	       Utrecht
					

Tijdsplanning

16 juli 2018
						
	tijdsplanning.

				   wat
				 valt
				 er
				 nog
				  meer
				   te
				  plannen
				   dan
				  ?
					

Ruimteplanning

13 januari 2018

	hoe doen ze dat
	plannen in de ruimte
	waar alles buigt en
	zelfs tijd en omgeving
	niet is waar je
	heen ging